Τι;

Η εκστρατεία crowdfunding #Είναι_καθήκον_μας έχει στόχο την κάλυψη του κόστους που απαιτείται άμεσα για τις νομικές ενέργειες και την όσο το δυνατόν αρτιότερη προετοιμασία της υπεράσπισης, ενόψει της δίκης των Εννέα της Πύλου στις 21 Μαΐου 2024.

Τα κόστη που θα καλυφθούν αφορούν έξοδα νομικών ενεργειών, καθώς και εργασία συνηγόρων υπεράσπισης και διερμηνέων, που έχουν ήδη γίνει αλλά και χρειάζεται να γίνει μέχρι και τη δίκη.

What?

The crowdfunding campaign #It_is_our_duty aims to cover the costs immediately required for legal actions and the best possible preparation of the defense, for the upcoming trial of the Pylos Nine on May 21, 2024.

The amount will cover the expenses for various legal actions and part of the work of defense lawyers and interpreters, some of which has already been done and some still needs to be done, until the trial.

Γιατί;

Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου 2023, μια ψαρότρατα φορτωμένη με περίπου 750 ανθρώπους, ανατρέπεται και βυθίζεται στα 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, μετά από ρυμούλκηση που πραγματοποίησε το σκάφος ΠΠΛΣ-920 του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μόνο 104 άνθρωποι γλιτώνουν από τα νερά του βαθύτερου σημείου της Μεσογείου. Το Λιμενικό μεταφέρει τους διασωθέντες από τα διεθνή ύδατα στην Ελλάδα και τους θέτει υπό κράτηση σε μια αποθήκη εμπορευμάτων στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Αμέσως σχηματίζεται δικογραφία, που περιλαμβάνει κατηγορίες για πρόκληση του ναυαγίου και εγκληματική οργάνωση με σκοπό την παράνομη διακίνηση, εναντίον εννέα από τους επιζώντες. Οι Εννέα της Πύλου προφυλακίζονται στις φυλακές Ναυπλίου και Αυλώνα.

Η δίκη των Εννέα της Πύλου έχει οριστεί για τις 21 Μαΐου 2024 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας. Σ’ αυτήν, οι εννέα επιζώντες του ναυαγίου καλούνται να αποδείξουν την αθωότητά τους, απέναντι στην προαναγγελθείσα καταδίκη τους από την ελληνική πολιτεία.

Είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τα εννέα θύματα του ναυαγίου, το οποίο δεν θα συνέβαινε αν δεν είχε γίνει τόσο κοινή και τόσο συνηθισμένη η πρακτική των θαλάσσιων επαναπροωθήσεων και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωών στη θάλασσα από την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Είναι καθήκον μας να απλώσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στη βιομηχανία των διώξεων των ίδιων των μεταναστών ως δήθεν «διακινητών», την ώρα που οι υπεύθυνοι για το φόρτωμα του πλοίου με 750 άτομα, απολαμβάνουν status συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης.

Είναι καθήκον μας να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο την υπεράσπιση των εννέα ναυαγών από τις αυθαιρεσίες που ήδη έχουν υποστεί από τις διωκτικές και ανακριτικές αρχές. Γιατί μαζί με αυτούς υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματα χιλιάδων ακόμα που υφίστανται και θα υποστούν τις πολιτικές θανάτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Why?

Shortly after 02:00 in the morning of June 14, 2023, a fishing trawler loaded with approximately 750 people capsized and sank 47 nautical miles southwest of Pylos, as a result of towing by the vessel PPLS-920 of the Hellenic Coast Guard.

Only 104 people survive the waters of the deepest point of the Mediterranean Sea. The Hellenic Coast Guard transports those rescued from international waters in Greece and places them in custody in a warehouse in the port of Kalamata.

A case file is immediately opened, including charges of causing the shipwreck and participation in a criminal organization for the purpose of illegal trafficking, against nine of the survivors. The Pylos Nine are remanded in prisons in Nafplio and Avlona.

The trial of the Pylos Nine has been set for May 21, 2024 at the Three-member Criminal Appeal Court of Kalamata. There, the nine survivors of the shipwreck are called upon to prove their innocence, in the face of their pre-announced condemnation by the Greek state.

It is our duty to defend the nine victims of the shipwreck. A shipwreck which would not have happened if the practice of marine pushbacks and putting lives at risk by Greece and the EU had not become so common and routine.

It is our duty to raise a shield of protection against the industry of persecuting the immigrants themselves as alleged “traffickers”, while those responsible for loading the ship with 750 people, enjoy the status of an interlocutor of the European Union and the Greek government.

It is our duty to support in every way the defense of the nine survivors from the abuses they have already suffered from the prosecuting and investigative authorities. Βecause, with them, we are also defending the rights of thousands of others who are suffering and will suffer the death policies of European Union and Greece.